Mé zacházení s penězi

Jak používat peníze a zároveň nebýt použit pro jejich existenci.

[1] Peníze nejsou hodnoty

Peníze původně vznikly jako zástupná forma interpretující nějaký obsah = tedy hmotnou hodnotu statků, zboží, nebo práce. „Ti-o-kterých-se-nemluví“ však prohlásili i tuto zástupnou formu za obsah. Samy peníze jsou už podle nich dlouhou dobu zbožím. Z ničeho vzniklo něco. Přemýšlejte, komu tento způsob manipulace s hodnotami slouží.

Nejsem vzdělán v ekonomických oborech, nechci argumentovat slovníkem, kterému vnitřně (nikoliv výkladově) nerozumím. Proto pouze posílám srdečné pozdravy všem „těm-o-kterých-se-nemluví“. Těm co ovládají „peníze“ a všem, kdo tento zvláštní jev tak kvalitně uvedli do praxe. Také těm, kteří se vezou. Ostatním bych rád sdělil svůj názor:

[2] Nic není ZADARMO

…ačkoliv se urputně snaží tvářit, že je. Jakmile se vám nějaký lidský produkt vnutí do pole pozornosti jako ZDARMA, s klidným srdcem to vyhodnoťte jako účelovou lež. Pak už je jen technický problém zjistit, z jakých důvodů vznikla, jak velká je tato lež a jak souvisí s vámi. Pokud přesto přijímáte něco, za co nedáváte žádnou vlastní investici, tak:

1) si toho važte jak nejvíce dokážete
2) nesnažte se to přepočítat na peníze
3) je možné, že dosud nevíte, v jakých souvislostech se tento jev děje
4) tato věc má hodnotu, která se plně hradí z něčeho jiného
5) není jisté, že všichni zúčastnění vědí o tomto procesu to podstatné
6) tyto body platí i současně

[3] Prověřte podmínky

Stav oboustranně výhodných podmínek mezi nepoměřitelnými subjekty NEEXISTUJE. Kdo tvrdí že ano, lže. Jde pak o jednostranně výhodné podmínky, u kterých se záměrně vyzdvihují parametry výhod a potlačují parametry nevýhod. Důvod je prostý: získat něco, co by za rovných podmínek získat nešlo. Potlačuje se měřítko času, které je ke každé takové poměrné informaci nutné. To, co se vám jeví nyní výhodně, tak skutečně může být nyní výhodné. Ten, kdo vám výhodu nabízí však nekalkuluje pouze se současností, nebo že by byl prostě takový lidumil.

Kalkuluje s vaším nepodloženým optimismem, který však není zahrnut ve smlouvě. Není zahrnuta ani reálná budoucnost, na kterou si vystavitel smlouvy pořídil dobrý průzkum, aby minimalizoval svá rizika. Vy, jako jedinec tyto odhady neznáte, ani je netušíte. Navíc je předpoklad že ještě budete ovlivňováni v chování tak, abyste se v budoucnosti chovali podle ideálních předpokladů. Jak? … metodou cukru a biče. Nabídneme vám pamlsek, ale chceme abyste skákali.. Jste příliš váhaví?… Roztočíme kolotoč touhy, uspokojení a časového stresu. Nedáme vám vydechnout, rozhodujte se rychle. Nezajímají vás makroekonomická data, statistiky, výzkumy? … Nevadí, my vám je stejně nechceme říkat… Ale víme dobře, že vaše potřeby se protnou s našimi očekáváními přesně za několik let. Stačí si na ně počkat.

[4] Prokoukněte lži

Jistě jste se setkali s populární variací na téma „Naše peníze = Vaše jistoty„… Toto prohlášení smrdí na sto honů daleko, nejen slovem Jistota. Zkuste si přehodit slova, uvidíte, zda se vám bude líbit: Vaše peníze = Naše jistoty.

Slogan velmi jiný, ale mnohem bližší realitě, tedy pokud se nad realitou zamyslíte. To samé je i s prohozením „My x Vy“ a odpovědností, zárukami, půjčkami… Buďte opatrní když někdo cizí mluví o Nás a Vás. Znamená to, že nejste a stejné lodi. Myslí často pouze na sebe. Nezapomeňte porovnat „sílu“ obou stran, které tuto „fér“ nabídku uzavírají. Vždy je něco za něco.

[5] Nepůjčujte si

Když na něco nemáte peníze, nepůjčujte si. Potřeba peněz je z větší části vždy vybudována na získání nepodstatných věcí. Ale ne vždy… Připouštím, že v případě peněz vydaných pro zdraví, to tak jednoduché být nemusí.

Pěstujte altruismus, jako vhodnější nástroj naplnění sebe i jiných štěstím. Vy nejste faktickými vládci svých peněz, jste pouze jejich uživateli tak, jak je to jinými nastaveno. Proto nebuďte snadnými oběťmi přítomnosti, nebo nepřítomnosti peněz.

[6] Netočte peníze

Neobracejte je více než je nutné pro dosažení vašeho skutečného = na penězích nezávislého štěstí. Současný způsob oběhu peněz je nastaven tak, že čím více se peníze pohybují, tím lépe se z nich vybírají poplatky. Proto jsou mechanismy oběhu peněz roztáčeny stále více, aby pohyb peněz přinášel jiným zisk a při svém oběhu vám produkoval pocit závislého štěstí.

Závislé štěstí není vaše pravé štěstí, je uměle živené penězi a v důsledku za něj platíte příliš velkou daň. Když je pak nemáte, jste nešťastní a divíte se proč. Štěstí z peněz totiž nahradilo veškeré vaše štěstí původní, vyplnilo prostor kde by mohlo původně to pravé být.

[7] Investujte

Pokud už peníze máte a žijete ve společnosti, kde se používají, použijte je, dokud to dokážete. Peníze se dají investovat do hodnot, které obohatí život vám, nebo těm, na koho promítnete jejich účinek. Investujte to, co opravdu máte, nikoliv co si půjčujete. Přestože to znamená horší startovní pozici. Hodnotí se cílová rovinka, ne start. Investujte tak, abyste měli zpětnou vazbu k této investici.

Investice je aktivní zhodnocení peněz s možným ziskem. Spotřeba je pasívní zhodnocení s možným ziskem. Obojí však může mít jak kladné, tak i záporné účetní výsledky. Vhodnou investici provází vaše aktivita a reálný vztah k související situaci, lhostejno jak účetně dopadne. Nevhodnou investici provází pasivita, neadekvátní očekávání. Nakonec zklamání nebo i překvapení, lhostejno jak investice účetně dopadne.

[8] Nelitujte peněz

Hodnota zkušenosti v které ztratíte vložené peníze je rovna (nebo je vyšší) množství těchto peněz. Nelitujte ztráty, je minulostí. Uvědomte si spíše, co jste tím získali za zkušenost do budoucna. Hodnota, která nevznikla  — z důvodu neexistence peněz však není měřitelná těmi neexistujícími penězi. Ohodnoťte ji příměrem k tomu, co jste pro vznik udělali — nebo neudělali.

Pokud jste udělali hodně, ztratili jste něco důležitého, ale získali jste stejně důležitou zkušenost. Pokud už nedokážete hodnotit jiným měřítkem než penězi, zamyslete se proč vlastně ty skutečné hodnoty potřebujete a zda by vám tedy nestačily pouhé bankovky.. jen samy o sobě… Strýček Skrblík je přece také potřebuje!

[9] Nebuďte závislí

Své účty splácejte svým blízkým, kamarádům, partnerům včas a co nejkorektněji. Samozřejmě, vždycky je to těžké. Ti, kteří takovou splátku dokážou ocenit, vám to určitě vrátí — jinak. Účty splatné těm, kteří s vámi nejednali o vyrovnaných podmínkách splácejte jak je nutno, ale v nejzazším možném termínu. Proč? … Protože ONI TAKÉ POUŽÍVAJÍ KRAJNÍ TERMÍNY. Dělají to záměrně a dle svých výhodných pravidel, o kterých nevíte že existují. Dělají to z pozice síly. Z pozice síly si mohou dovolit nehorázné věci, jako je: zpronevěra, krádež, lež, zamlčování, nedodržení dohod, podvod, spekulace, nátlak, zotročení. Jen tomu říkají jinými slovy. Je velmi těžké na toto získat důkazy v prostředí tvořeném tak, aby tyto důkazy nebylo snadné, nebo vůbec možné získat. Buďte odpovědní a důslední, ale zrovna ZDE nebuďte příliš důvěřiví.

[10] Používejte jiné měny

Jsou kvalitnější hodnoty, které jsou i stabilnější než peníze! Je to prostředí v kterém žijete. Je to váš život a život ostatních živých tvorů dohromady, nikoliv jednotlivě. Je to vaše schopnost tvořit hodnoty. Je to čas, který je nám na život vyhrazen. Tyto hodnoty se nedají exaktně zabalit, zvážit a opatřit cenou, ačkoliv snaha o to je.

U člověka oceňujte jeho schopnosti, jeho životní energii, duševní sílu, jeho rozum a cit. Těmito hodnotami poměřujte a oceňujte svět. Dají se i trochu směňovat s lidmi, kteří znají jejich kvalitu. Tyto hodnoty nabízejte ze sebe k výměně. Získávejte za ně podobné hodnoty. Nepřidávejte zbytečný peněžní mezičlánek. Pochopíte, že peníze jsou jen divné papírky, které musíte trpět, ale nic podstatného vám vlastně nepřináší.