Drobným zahrádkářem

Zahradničit ve městě je in.
Kroky jak zmírnit dopady krize, místního zhoršování životního prostředí nebo i změn klimatu nejsou jen na vládách, státech a společnosti, ale i v maličkostech na každém z nás. Máte-li třeba jen minimální příležitost ve svém životě, využijte ji.

Co dělat na své zahradě

1) změňte účel a charakter zahrady
Také vaše okrasná zahrada pravděpodobně spotřebovává zdroje a produkuje znečištění. Přestože spíše nepřímo, v nějakých vstupech. Pokud tomu nebrání nějaká nepřekonatelná okolnost, svou zahradu postupně přeměňte z okrasné na užitkovou a více užitečnou.
Taková zahrada Vám stále může poskytovat odpočinek, bude bezpečná pro Vaši rodinu a nebudete s ní tolik zatěžovat životní prostředí. Bude navíc přínosem vám a možná i nejbližším přátelům.

2) snižte spotřebu energie
Snižte spotřebu paliv pro zahradní stroje, sekačky, křovinořezy, atd. Plánujte své zahradní práce. Používejte méně spalovací i elektrické motory pro pohon zahradních strojů. Snižte spotřebu náročných surovin, jako jsou třeba hnojiva na trávník, zbytečně drahé okrasné rostliny nebo dřeviny, samoúčelné zahradní vybavení, nebo momentálně módní zahradní architektura. Můžete používat sluneční kolektory, nebo jednoduché nádrže pro ohřev užitkové vody, nebo dokonce pro ohřev skleníku. Existují návody na výrobu svépomocí.

3) pěstujte rostliny které vám pomohou šetřit
Pěstujte vlastní nenáročnou zeleninu, ovoce. Přizpůsobte druhy a složení zeleniny nebo ovocných keřů a stromů konkrétním dispozicím zahrady. Můžete vybudovat pařník, skleník nebo foliovník pro snažší pěstování a efektivnější využití slunce. Nemusí jít pouze o zeleninu, pěstovat se dají i bylinky, nebo užitkové rostliny které jsou přínosné nejen pro Vás, ale i pro zvířata v zahradě.Také okrasné rostliny můžou splnit svůj účel, když jim dáte cíl spojený s udržitelným životem.

4) vytvářejte druhově bohatší porosty typické pro vaši krajinu.

Snižte výskyt invazívních rostlin. Na vašem neopečovaném pozemku se mohou rozšířit plevelné rostliny, které zbytečně vyčerpávají půdu a jejich likvidace je pak složitá. Ovšem i pěstování anglického trávníku je energeticky náročné, navíc redukuje životní diverzitu rostlin a malých živočichů. Nevypalujte trávu, nespalujte listí, ale sečte po vykvetení a trávu sušte na seno, nebo kompostujte. Dřevo palte v kotli, který teplo zužitkuje na výhřev.

5) snižte spotřebu vody, zachytávejte dešťovou vodu
Místo bazénu na tři tempa vytvořte nádrž na užitkovou dešťovou vodu sbíranou ze střechy. Čistit ji lze s pomocí přírodních filtrů. Voda je ideální k zavlažování, nebo při dlouhodobém hospodaření výrazně zlepší vlhkost ve vysychajícím prostředí. Krytá nádrž může sloužit jako rezervoár pro vytápění tepelným čerpadlem. Používanou odpadní vodu můžete i čistit s pomocí kořenové čistírny odpadních vod.

6) podporujte větší biodiverzitu
Rozmístěte budky pro ptáky v typech vhodných pro lokalitu. Krmítka stavte pouze pokud v zimě dokážete dlouhodobě ptáky přikrmovat, jinak pozor aby se ptáci nestali na vašem krmení závislí. Chraňte drobná zvířata jako ježky, veverky, drobné hlodavce, drobné plazy, obojživelníky, hmyz. Pokud Vám na zahradě překáží, šetrně je přemístěte do místa, která je pro ně stejně hodnotné, ale méně nebezpečné.

7) kompostujte biologický odpad
vytvořte si průběžný systém kompostování zahradní biohmoty. Kompostovat lze veškerou trávu, listí, zbytky zeleniny, i menší odpad z dřevin.
Nemají-li sousedé zájem o jejich bioodpad, nabídněte jim, že jej budete kompostovat u sebe. Vzniklý substrát je za pár let použitelný jako dokonalé přírodní hnojivo.

8) tvořte nové zelené plochy pro ochranu vaší zahrady i domu.
Podle stavebních dispozic domu, nebo jiných budov můžete zkusit ozelenit střechy. Najděte řešitele pro takový projekt, ujasněte co tím chcete dosáhnout. Zatravněná střecha, ozeleněná stěna domu lépe reguluje teplotu v okolí budovy, může mít izolační účinky. Kombinujte ji třeba i s pěstováním nenáročných rostlin v truhlících. V zahradě nebo v její blízkosti plánujte tvorbu rostlinných předělů a stromových oáz. Snižují vysychání půdy sluncem a větrem, jsou útočištěm pro ptáky a drobné živočichy.

9 ) sázejte stromy
Plánujte výsadbu ovocných, listnatých, nebo jehličnatých stromů které vám porostou mnoho let. Stromy významně regulují vlhkost v krajině, udržují svým stínem vláhu v půdě, nebo naopak odpařují přebytečnou spodní vodu. Stromy významně přispívají k odbourávání nadbytečného CO2. Likvidují biologické i civilizační pachy, pohlcují městský hluk. Stromy poskytují útočiště dalším rostlinám i živočichům.

10) mějte z toho radost
Vše co děláte, dělejte s vědomím proč to děláte a co s tím chcete dosáhnout. Vaše dílčí úspěchy jsou dobrým důvodem k té pravé radosti. Dosáhli jste z vlastní vůle něčeho, co má smysl. Svým nepatrným dílem přispíváte ke změně přístupu, tato změna je však sama o sobě velmi důležitá.

Co dělat ve společnosti

1) najděte si zájmové organizace, nezávislá sdružení, nebo komunity zabývající se permakulturou, zahrádkářstvím, nebo příbuznými tématy.
Sdělte jim co sami děláte a co byste z této spolupráce potřeboval pro další činnost. Nabídněte jim svou účast nebo alespoň formální podporu. Pokud se shodnete, můžete i finančně podpořit nějaký společný projekt.

2) spolupracujte na projektech
Vymyslete, nebo se zajímejte o kolektivní projekty eko-hospodářských organizací, jejichž cílem je dosáhnout lepší udržitelnosti života.
Projekt může být i z oblasti aplikovaného výzkumu, například vyzkoušet kterým rostlinám se v jakých podmínkách nejlépe daří, jak je ideálně pěstovat v městě a podobně.

3) nakupujte u zahradníků energeticky nenáročné rostliny a zahradní potřeby
říkejte jim, proč to děláte, říkejte jim proč nekupujete jiné, luxusnější, nebo dražší zboží.
Vytvořte vstřícný vztah s těmi, kteří pro Vás mohou něco udělat. Zahradníci vám můžou dát spoustu dobrých informací, na které byste přicházeli zbytečně dlouho.

Co ještě dělat

1) hledejte informace vztahující se k tématu úsporného pěstování rostlin, zeleniny, ovoce.
Na internetu, v místním tisku, sledujte tematicky zaměřené pořady v TV nebo v rádiu.

2) sdílejte své dosažené zkušenosti.
Pište si blog, diskutujte na diskusních fórech, zakládejte diskusní témata o zahradničení na facebooku nebo kdekoliv jinde, publikujte v místním zahrádkářském zpravodaji, zajímejte se o lokální akce kolem pěstování plodin a údržby životního prostředí.

3) Komunikujte s úřady
Získejte info jak kvalitně se místní zastupitelé zabývají problémy životního prostředí. Formulujte požadavky ohledně energeticky méně náročných procesů ve vašem bydlišti, směřujte je na své zastupitele, podpořte vlastní nápady svými dosaženými znalostmi, svou aktivitou, svými výsledky. Upozorňujte na nevhodné chování jednotlivců a firem.

Zvažte, co je a co není nutné pro to, abyste něčeho dosáhli.

Ve městě
Není nutné chovat příliš mnoho domácích zvířat jen proto, že se vám líbí, nebo že pro ně zrovna máte park před domem, kam si můžou miláčkové ulevit. Každé větší domácí zvíře je spíše zátěží v městském prostředí. Místo toho hledejte nenáročné způsoby jak se zvířaty spolužít, nebo některá dokonce podporovat. Zajímejte se o ohrožené druhy zvířat, choďte do útulků pro divoká zvřata nebo zraněné živočichy, kde vám můžou dát rady jak pomáhat, aby to mělo smysl.

Na venkově

Chcete-li chovat hospodářská zvířata, shodněte se se sousedy jak a kde, co je únosné pro dobrý sousedský život. Dejte jim najevo, že je pro vás důležté se dohodnout.