K teorii relativity

Otázky, na které si zkuste odpovědět

0. Jak se máte? Dobře, nebo špatně?

1. Víte, co skutečně znamená mít se dobře nebo mít se špatně?

2. Víte, že existují lidé, kteří se mají dobře i jiní, kteří se mají špatně?

3. Myslíte si, že to je pouze jejich osobní zásluha, nebo chyba?

4. Je v pořádku mít se dobře, pokud je to díky tomu že se kdokoliv má hůře?

5. Je v pořádku mít se dobře dnes, když se budete díky tomu mít hůře později?

6. Máte se dobře, protože stále ještě víte o někom, kdo se má hůře než vy?

7. Připouštíte, že může existovat i něco, o čem nevíte? Přesto to můžete nevědomě ovlivnit?

8. Když se někdo bude mít hůř než vy, znamená to automaticky, že se budete mít lépe?

9. Můžete se mít lépe jen díky tomu, když se bude mít někdo jiný hůře?

10. Usilujete o to mít se dobře způsoby, které přímo způsobují že se jiní mají špatně?

11. Víte, že je možné mít se špatně, přestože děláte vše proto mít se dobře?

12. Jste ochotni volit mezi cestami k „mít se dobře“ a „nemít se dobře“? Proč byste to měli dělat?

13. Umíte a chcete objektivně posoudit, jak se doopravdy máte? Nebo to prostě víte?

14. Máte pocit, že tyto otázky jsou naprosto zcestné? Zbytečné? O ničem?

15. Co s tím tedy uděláte?