Moje nahé pojmy

Holé pojmy jsou nudné a nestravitelné. jsou však stále aktuální.

[1] Život

Žijte ho. A co víc — život můžete i darovat. Pro existenci nás i druhých je život zásadní. Není výhradním stavem, je pro nás pouze nejvíce přirozeným. Žijeme, aniž zcela víme proč a jak. Dostali jsme dar nahlédnout pootevřenými dveřmi na to, jak se možná věci mají. Respektujme život, nejen ten náš vlastní, nejen ten lidský. Pro existenci vesmíru je nepodstatný, pro nás velmi. Pochopte to.

[2] Emoce

štěstí, cit, láska… i strach a nenávist… Emoce jsou jedním z nejsilnějších hybatelů našeho konání. Přestože nejsou kalibrovatelné, nejsou exaktně popsány, ani přesně pochopeny. Nejsou ovlivnitelné přímo, ale zatím jsou ještě ovlivnitelné pomocí zprostředkovatelů a stimulátorů. Přirozené lidské emoce jsou většinou pozitivní.

Negativní emoce vznikají zprostředkovaně, nebo závisle na negativních příčinách. Své emoce nezvládnete dokonale jen pouhým rozumem. Rozumem usilujte o předpoklady, díky kterým nebudou pozitivní emoce potlačeny a negativní emoce tedy nebudou mít důvod vzniknout. Rozumem se snažte své emoce usměrňovat, ale i lépe prožívat.

[3] Rozum

Rozum a od něj odvozené pojmy, jako např. inteligence, zkušenost, moudrost… to jsou docela vyjímečné vlastnosti člověka. Je omezené si myslet, že lidský rozum je ta jediná-správná-možná inteligence. Prozatím má na naše bytí jediný, výhradní a určující vliv. Používejte Rozum s rozumem. Má obrovskou sílu. Někdy bohužel.

[4] Vztah

Nestačí ovšem pouze přijímat skutečnost. Nestačí ani konat bez vztahu ke skutečnosti. Bylo nám dáno mít nějaký vztah, názor, postoj. Můžeme interagovat… K těm základním vztahům ke skutečnosti patří Pravda a Lež. Pojmům P a L se ve svých definicích opatrně vyhýbám, už jsem napsal proč. Samozřejmě, že Pravdy a Lži jsou lidmi používány, respektuji je. Přes své výklady je někdy těžké je od sebe rozlišit. Ale to mi nebrání v tom, abych používal spíše pravdu, než lež.

Nezaměňujte pravdy a lži za absolutní hodnoty, nejsou jimi. Jsou jen vztahem k absolutním hodnotám. Z praktického pohledu je Lež lehčí vyrobit, ale těžší udržet stabilní. Naopak Pravdu někdy těžko prosadíte, ale pokud je pravdou, snadno ji udržíte. Nebude totiž žádnou lží zpochybnitelná. Bude se blížit Skutečnosti.

[5] Vůle

víra, vůle, duševní síla, úsilí … to jsou pokročilé stavy, nebo průvodní jevy našeho vztahu ke skutečnosti. Jakési dopředné vektory, stejného směru jako šipka času. Nezávisí na rozumu přímo, jen jej doplňují, nebo s ním spolupracují. Detaily lidské vůle ještě nejsou exaktně popsány.

Přesto vůle, víry i vnitřní síly existují. Používejme je jako dobrého sluhu. „Dobrá vůle“ je pojem, který je abstraktní, ale i velmi konkrétní ve své každodennosti. Nepoužívejme vůli, nebo víru jako špatného pána, ani jako pasívní obranu proti okolí. Obranou pomocí dobré víry nedokázal nikdo nic podstatného proti síle zlé vůle. Naopak aktivní Dobrou vůlí zvítězíte nad „zlou“ (ne)vírou, i nad malomyslností.

[6] Souvislost

vztah, souvstažnost, relativita, závislost … Existujeme v relativním a vztahovém světě… Vše má souvislost a vztah něčemu. Souvisí s něčím bez ohledu na náš osobní vztah [4] k té věci, nebo jevu. Souvislosti všeho jsou z velké části dané (vznikly nezávisle na nás), nebo vznikají nezávisle na nás. Z nepatrné části je můžeme tvořit, nebo měnit. Snažme se souvislosti pochopit, přestože ne všechny pochopíme. Ne u všeho nakonec poznáme souvislost. To by nás ale nemělo odradit v jejím hledání.

[7] Ego

 různé pojmy jako identita, duše, sebeuvědomění, …až třeba po hrdost, hrdinství, … (Do rozsáhlého popisu ega se noří filosofové jako S. Freud, já jím nejsem, nerad bych psal co nemám prozkoumáno.) Napíšu tedy jen k hrdinství: Hrdinou pravého významu můžete být pouze za sebe, nebo za své nejbližší. Hrdinou lze být pouze zdarma a bez nároků na odměnu. Je to čestné vyznamenání. Je to lidský produkt, který jsme si vyvinuli k ocenění. Ovšem rozlišuji… kdo „hrdinně“ bojuje ve jménu něčeho proti někomu za někoho a za něco není stejný hrdina jako ten, kdo se odpovědně postará o to, aby se nemuselo zbytečně bojovat. Buďte hrdí na to, co má pravý mandát k předmětu hrdinství, nebo hrdosti. Buďte však připraveni vzdát se své hrdosti ve prospěch pokory. Čest, důstojnost… jsou další odvozené pojmy, oba velmi vztažené k člověku, jeho identitě a lidství. Záleží na tom, jaký člověk bude a k němu vztažená slova pak budou mít pravý význam.

[8] Hodnota

K hodnotám se ještě vrátím později, nyní k „best-of evergreenům“: Moc, Sláva, Peníze … tato kombinace „hodnot“ je velmi lákavá, stejně jako pomíjivá. Lidé dělají chybu, že po kombinaci touží, nebo že pomocí jednoho chtějí dosáhnout druhého. Ve skutečnosti to bývá tak, že nemáte nic. Vyjímečně máte buď jedno, nebo druhé, či třetí na krátkou dobu. Zato ztratíte trvaleji a rychleji, co bylo předtím [1][2][3][4][5][6][7][8] získáte rychleji co příjde potom [9] [10]. Někdy zhodnocení příjde jindy, nebo jinde, než jak sami chcete, nebo dokonce usilujete. Jděte za jinými, stabilnějšími hodnotami, než jsou peníze, sláva a moc. Nevyplýtváte tak zbytečně svůj čas.

[9] Konflikt

Konflikt je přirozená interakce, ne však výhradně nutná. Střet zájmů je jen občas nevyhnutelný. Pokud už příjde, měl by být krátký, konstruktivní a očišťující od nedorozumění. K tomu je možno dospět, pokud budete v konfliktu koncentrovaní a váš rozum [3] nebude potlačen, nebo ovládán negativními emocemi [2]. Nepoužívejte emoce [2] kvůli moci, slávě nebo penězům [8] a pak ztratíte příčiny ke konfliktům [9].

[10] Smrt

Zemřete bez ohledu na to, co chcete, nebo co chtějí jiní. Přirozená smrt sama o sobě není podstatná, protože je nevyhnutelná. Nemá alternativy. Nepřirozená smrt je důsledek stavu, že se někde v životě [1-9] stala chyba. Aby se člověk se smrtí vyrovnal, vymýšlí metody, které mu nakonec komplikují život [1,2,4,5] potlačují rozum [3,6,7,8] a přiblížují konflikt i smrt [9,10]. Smrtí zmizí co bylo dosud a s ní vše, co nemůžete předat. Nevyrovnávejte se proto se smrtí s pomocí negativních emocí, falešným hrdinstvím, touhou po chybných hodnotách, ani konflikty [2,7,8,9]. Než smrt nastane, udělejte vše, co dokážete. Žijte naplno život. [1]. Je pro vaši smrt [10] podstatným bodem. Je jediným smysluplným řešením 🙂